WIJNWIJS
Wijndrinkers. Zijn die allemaal wijnwijs? Nog lang niet. Wat voor wijnblogs, wijnbladen of wijnsites ze ook onder ogen krijgen. De informatie is te verbrokkeld. En vaak te hoog gegrepen. Intussen stijgt de behoefte aan wijninformatie nog steeds. Wat voor informatie moet dat dan zijn? Ligt er maar aan wie je wilt bereiken.

De website www.wijnwijs.eu wil het simpel houden. Geen hoogdravende of in fanatisme ontaarde verhalen over culinair ingepakte wijnen. Geen specialistische of wijntechneuterige benaderingen. WIJNWIJS streeft ernaar wijndrinkers, of wie dat willen worden, in vooral begrijpelijke taal voor te lichten. Over alles wat beginnende wijnconsumenten moeten weten. En die informatie dient vrij te zijn van ieder spoor van commercie.

Wat voor informatie lijkt ons zinnig, gehoord de vraag?. Over wijnkwaliteiten. Over wat er achter etiketten steekt. Over informatieonzin en -misleiding. Over wat deugt en niet deugt en waarom. Over wat zich achter de schermen in de wijnwereld afspeelt. Over nieuwigheden op proeverijen, zonder eindeloze reeksen proefnotities. Over nieuwe wijngebieden. Over de nieuwste stijlen van wijnmakers. Over prijzen en over gezondheidsaspecten. Over knoeierijen en miskopen. Kortom over alles wat een wijnconsument maar interesseert.